• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
1 2 3 4 5

Prepress - príprava tlače

Komunikácia so zákazníkmi  je pre nás kľúčová. Zákazníkom poskytujeme návody ako korektne pripraviť tlačové dáta PDF, ako nastaviť ich softvéry, ako a ktoré ICC profily sa môžu použiť. Zákazníci dodávajú tlačové dáta nami navrhnutým spôsobom, ktoré kontrolujeme a následne spoločne riešime ich správnosť. Snažíme sa v každom smere viesť otvorenú komunikáciu a vyjsť v ústrety i zákazníkom, ktorí potrebujú pomoc s novým návrhom v prípadoch, že majú len referenčnú vzorku resp. len predstavu o tom ako by ich produkt mal vyzerať. Poskytujeme zákazníkom aj poradenstvo pri výbere farebnosti zákazky, t.j. snažíme sa minimalizovať náklady zákazníka a zvyšovať konečnú kvalitu produktov odporučaním správnej voľby technologického postupu.
Naša firma disponuje moderným vybavením v oblasti hardvéru a softvéru, ktoré nám umožňujú dodržiavať kvalitatívne požiadavky či už zo strany zákazníkov alebo noriem ISO. K tomuto nesporne patrí aj príprava tlačových foriem digitálnou formou za pomoci technológie CTP (Computer to Plate - laserový osvit tlačových foriem), ktoré zabezpečujú špičkovú kvalitu tlače.